Niestety wielu rolników zauważa obecnie, że stosowane preparaty doglebowe w uprawach jarych w rejonach z niewielką ilością opadów nie zdają egzaminu. Przykładem jest groch, który siany w marcu (gdzie przypomnimy nie zanotowano żadnych opadów) obecnie tworzy pierwsze liście czepne. Niestety niewielka liczba opadów w kwietniu także nie wspomogła działania doglebówki.

Groch siany w marcu obecnie wytwarza wąsy czepne i jest to ostatni dzwonek na aplikację herbicydów powschodowych Fot. AK
Groch siany w marcu obecnie wytwarza wąsy czepne i jest to ostatni dzwonek na aplikację herbicydów powschodowych Fot. AK

Chwasty wschodzą bez większych zakłóceń w łanie, który z powodu niskich temperatur kwietnia nie rozwijał się szybko. Ten okresowy brak konkurencji wykorzystały chwasty, które wschodziły bez większych problemów. Przesuszona wierzchnia warstwa gleby z zastosowaną doglebówką nie stanowi dla nich większej bariery. W zależności od stanowiska może to być różna grupa chwastów. Najczęściej do czynienia mamy ze wschodami komosy białej, ostrożenia polnego, redestów, fiołka polnego czy chwastnicy jednostronnej. 

Czym powschodowo odchwaszczać groch?

Bez względu na to, czy po raz pierwszy będzie groch odchwaszczany, czy będzie to poprawka wybór preparatów jest podobny - czyli bardzo znikomy. Obecnie do wyboru mamy tak naprawdę trzy możliwości. 

Stosując niektóre preparaty, należy zwrócić uwagę na zakres rejestracyjny, gdyż część z nich można stosować tylko w uprawach małoobszarowych. Powyższe preparaty zwalczą nam skutecznie chwasty dwuliścienne.

Czym zwalczać chwasty jednoliścienne w grochu?

Jak wspomniano wcześniej intensywnie wschodzi także chwastnica jednostronna. Może na plantacji być obecny także owies głuchy oraz perz właściwy. Należy tu zaznaczyć, że w uprawie grochu zarejestrowanych jest większość graminicydów. W zależności od wyboru substancji czynnej można je stosować co najmniej po wykształceniu dwóch liści. Podobnie jak przy preparatach na dwuliścienne, niektóre z nich mają rejestrację dla upraw małoobszarowych. Do niszczenia rocznych chwastów jednoliściennych i samosiewów zbóż należy stosować dawki niższe, a do zwalczania wieloletnich wyższe. Panuje powszechna opinia, że wraz z herbicydami na dwuliścienne nie powinno mieszać się graminicydów. Dlatego pomiędzy tymi zabiegami należy zachować co najmniej kilku dniowe odstępy.