Firma Sumi Agro, już od prawie 10 lat prowadzi działalność edukacyjną w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony owadom zapylającym.
W tym roku będzie miała miejsce już trzecia edycja, promującej proekologiczną działalność, akcji "Budujemy populację owadów zapylających".

Celem kampanii jest zachęcenie producentów, rolników i sadowników, do samodzielnego prowadzenia hodowli dziko żyjącej pszczoły oraz zwrócenie uwagi na właściwy dobór środków ochrony roślin, bezpiecznych dla entomofauny zapylającej i pożytecznej.

W ramach tegorocznej edycji akcji firma Sumi Agro:

● przekaże kolejne 2500 domków z gniazdami murarki ogrodowej;
● rozda kolejne skrzynie z gniazdami murarki do wykorzystania w sadach produkcyjnych i na plantacjach kwitnących roślin rolniczych;
● zorganizuje spotkania w ośrodkach pokazowych, gdzie będzie można zobaczyć jak żyje i pracuje murarka ogrodowa, a specjaliści będą przekazywali informacje o biologii i hodowli tego owada;
● przeprowadzi kampanię informacyjną na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych.

Firma zachęca do zaangażowania się w akcje. Przez stronę www.sumiagro.pl/zapylacze od 2 marca 2015 r. można zgłaszać chęć otrzymania domku z murarką ogrodową. Na firmowej stronie znajdują się również szczegółowe informacje na temat akcji i hodowli murarki ogrodowej.

Źródło: Sumi Agro Poland