Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że na stronie internetowej Rospotriebnadzor został zamieszczony komunikat o tym, że z 9 sierpnia zniesiony zostaje obowiązek zaopatrywania świeżych warzyw eksportowanych do Federacji Rosyjskiej w świadectwa tymczasowe.

Decyzje tę strona rosyjska podjęła na podstawie pkt. 4 protokołu ze spotkania w dniu 21 czerwca 2011 r. pomiędzy Federalną Służbą ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Praw Konsumenta i Zdrowia Człowieka (Rospotrebnadzor) a Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) w sprawie wywozu warzyw z Unii Europejskiej (UE) do Federacji Rosyjskiej.