Termin siewu bobiku i łubinów przypada od drugiej dekady marca, możliwe najwcześniej. Jeśli synoptycy nie zapowiadają znacznych spadków temperatur (choć rośliny znoszą krótkotrwałe przymrozki, łubiny do -6°C, bobik do -7°C), możliwy jest wjazd pole to nie ma podstaw do odkładania siewu tych gatunków.

W tym sezonie rejonach, gdzie możliwy jest wjazd w pole siew bobiku i łubinu powinien być zaplanowany na najbliższe dni, np. początek następnego tygodnia, ok. 25.03.br. Bobik i łubiny powinny być wysiane najpóźniej do drugiej dekady kwietnia. Bobik sieje się na głębokość 8-9 cm, łubiny płycej, na głębokość 3-4 cm.

Odkładanie zabiegu w czasie skutkuje skróceniem okresu wegetacji. W efekcie mogą wystąpić problemy z dojrzewaniem nasion. Ponadto późniejszy siew na ogół wiąże się z gorszymi warunkami wilgotnościowymi dla roślin, co z kolei wpływa na spowolnienie wschodów upraw.

W takich warunkach szybko rozwijają się chwasty, które wykorzystują wolną przestrzeń i wyczerpują niewielki zapasy wilgoci. Dlatego zabieg odchwaszczania przeciwko chwastom dwuliściennym trzeba przeprowadzić bezpośrednio po siewie lub krótko po siewie (do 5 dni).