• Według obowiązujących przepisów międzyplony ścierniskowe wysiewane w ramach obszaru proekologicznego (EFA) jako sposób realizacji w gospodarstwie Zazielenienia muszą być wysiane najpóźniej do 20 sierpnia i utrzymywane minimum 8 tygodni od siewu.
  •  Nawalne deszcze, burze, długotrwałe opady nie pozwalają rolnikom na dokończenie żniw. Istnieje więc obawa, że nie będą mogli ww. wymogów spełnić.

Żniwa 2021 szczególnie dla regionów południowych nie są łatwe. Opady wstrzymują prace i nie pozwalają na zebranie płodów rolnych. Dlatego w związku z niepokojącymi wnioskami napływającymi z wojewódzkich izb rolniczych,  Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 11 sierpnia 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych, do 4 września 2021 r. i możliwość utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. Zaproponował także w tej sytuacji jest również potrzebne konsekwentne przedłużenie możliwości składania oświadczenia o terminie wysiewu tzn. w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a najpóźniej do dnia 12 września 2021 r.

Międzyplony jako EFA

Zdaniem KRIR dotrzymanie obecnie obowiązującego terminu wysiewu tj. 20 sierpnia  (data ostateczna wysiewu mieszanek międzyplonów ścierniskowych jako EFA) nie jest możliwy. Warunki pogodowe, jakie panują w Polsce - nawalne deszcze, burze, długotrwałe opady i wynikające z nich podtopienia nie pozwalają rolnikom na dokonanie zbiorów, a tym samym uniemożliwiają siew międzyplonów. Na obszarach, gdzie występują ciężkie, gliniaste gleby nie ma możliwości wjazdu na pola. Trudna sytuacja występuje na znacznej części kraju. Szczególnie rolnicy, z tych regionów, a którzy międzyplony zadeklarowali jako obszary EFA nie mogą spełnić podjętych zobowiązań. Konsekwencją niedotrzymania terminów jest utrata części płatności obszarowych związanych z zazielenieniem. 

Międzyplony w ramach "Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”

W trudnej sytuacji mogą być także rolnicy realizujący pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020 i wariant 2,1 Międzyplony pakietu 2. Ochrona gleb i wód w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”. Może to skutkować  sankcjami.

Pogoda - siła wyższa

Jak czytamy dalej w komunikacie, w związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady wystąpił o zmianę przepisów dotyczących terminów wysiewu międzyplonów i zgłaszania tego faktu oraz o przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wytycznych, aby kierownicy Biur Powiatowych ARiMR uwzględniali wyjątkową sytuację pogodową jako wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających spełnienie ww. wymagań.

Przypomnijmy, że w latach ubiegłych udawało się zgody na zmiany przepisów uzyskać. Wówczas zazwyczaj powodem była susza, która uniemożliwiła przygotowanie stanowiska pod siew i prawidłowy rozwój roślin.