Niedawno na portalu farmer.pl informowaliśmy, że 31 marca 2022 r. Komisja Europejska (KE) zatwierdziła do importu żywności i pasz, trzy genetycznie modyfikowane uprawy (soja, rzepak i bawełna).

Soja GMO

Teraz jest kolejny krok. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/798 z dnia 19 maja 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję MON 87769 × MON 89788 firmy Bayer.

Zezwolenie dotyczy wprowadzania do obrotu:

  • żywność i składniki żywności zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87769-7 × MON-89788-1, składające się z niej lub z niej wyprodukowane;
  • pasza zawierająca genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87769-7 × MON-89788-1, składająca się z niej lub z niej wyprodukowana;
  • produkty zawierające genetycznie zmodyfikowaną soję MON-87769-7 × MON-89788-1 lub z niej się składające, do zastosowań innych niż wymienione w lit. a) i b), z wyjątkiem uprawy.

Tak jak poprzednio można ją wykorzystywać do spożycia, ale uprawiać już nie.

Kukurydza GMO

Podobna decyzja również z dnia 19 maja 2022 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603 × T25 × DAS-40278-9 i jej subkombinację T25 × DAS-40278-9, firmy Corteva Agriscience (Pioneer).

W tym wypadku również chodzi o możliwość importu żywności i pasz, ale bez opcji jej uprawy.

Powyższe decyzje stosuje się przez 10 lat od daty ich notyfikacji.