Były one zarządzane przez 2,4 mln przedsiębiorstw, a średnia powierzchnia winnicy wynosiła 1,3 ha, choć była ona bardzo zróżnicowane w poszczególnych krajach.

Największa średnia powierzchnia winnic była we Francji 10,5 ha, Luksemburgu 4,0 ha, Austrii 3,2 ha, Wielkiej Brytanii 3,1 ha i Niemczech 2,4 ha.

2,5 mln hektarów winnic (78 proc.) w UE produkowało wina gatunkowe, a 400 tys. ha (17 proc.) wina o chronionym oznaczeniu geograficznym.

W 2015 r. największy areał winnic miały Hiszpania 941 tys. ha, Francja 803 tys. ha, Włochy 610 tys. ha, Portugalia 199 tys. ha, Rumunia 184 tys. ha oraz Grecja i Niemcy po 103 tys. ha.

Danych dotyczących winnic w Polsce w 2015 r. Eurostat nie zamieścił.