• Jak stworzyć własną mieszankę na użytki zielone?
  • Jak wyznaczyć normę wysiewu mieszanki traw?

Produkcja własnej mieszanki ma kilka zalet, pozwala zaoszczędzić pieniądze, lecz przede wszystkim pozwala na zastosowanie odpowiednich gatunków w proporcjach idealnych, dla danej gleby. Ponadto wiedza ta pozwoli również sprawdzić producentów gotowych rozwiązań, czy nie chcą, aby dużych pieniędzy za produkt źle skomponowany.  Na początku należy zadać sobie pytanie, jaki będzie profil i planowana trwałość użytku zielonego, co pozwoli określić nam stosunek różnych rodzajów komponentów. 

Tabela 1: Procentowy udział traw wysokich i niskich oraz roślin motylkowych w mieszance
Tabela 1: Procentowy udział traw wysokich i niskich oraz roślin motylkowych w mieszance

Dobór komponentów

Na tym etapie warto wiedzieć za co odpowiadają poszczególne rodzaje komponentów, mianowicie trawy wysokie dają bardzo duży plon, dodatek bobowatych zwiększa jakość paszy, natomiast niskie i średniowysokie odpowiadają za prawidłowe zwarcie i zadarnienie runi, oraz przeciwdziałają pojawianiu się chwastów. Warto dodać, że niska zawartość bobowatych na użytkach kośnych wynika z dużych start przy suszeniu, jeśli wykonujemy wyłącznie sianokiszonkę można zwiększyć zawartość o 10%.

Na użytki długotrwałe mieszanka składać się powinna z co najmniej 5 gatunków Fot. SD
Na użytki długotrwałe mieszanka składać się powinna z co najmniej 5 gatunków Fot. SD

Norma wysiewu mieszanki

Kolejnym etapem jest ustalenie normy wysiewu, nie można podać stałego parametru, ponieważ MTZ traw może różnic się diametralnie i tak 1 kg stokłosy bezostnej ma ok. 300 tyś nasion, a wiechliny łąkowej 3330 tyś nasion. Dlatego ilość każdego z komponentów w kg/h należy ustalać pojedynczo ze wzoru:

Ilość wysiewu wg norm można odczytać z tabeli poniżej:

Tabela 2 Normy wysiewu traw i roślin motylkowatych na użytki zielone
Tabela 2 Normy wysiewu traw i roślin motylkowatych na użytki zielone

A jak ją odczytać? Grupy konkurencyjności informują nas jak dany gatunek zachowuje się w runi:

  • Gr I wypiera inne gatunki, ekstensywne; (gdy występuje chociaż jeden przedstawiciel w mieszance, należy wybrać normę C);
  • Gr II może wypierać gr III lub być wypierana przez gr I (przy chociaż jednym przedstawicielu wybieramy z normy B);
  • Gr III łatwo jest wypierana z runi (gdy są wyłącznie takie, wybieramy normę A)

Na użytki długotrwałe mieszanka powinna zawierać od 5 do 8 gatunków, natomiast na krótkotrwałe intensywnie użytkowane od 2 do 3 gatunków, ewentualnie urozmaicić można skład różnymi odmianami danej trawy.

Z rośliną osłonową czy bez

Ostatnią rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest roślina osłonowa, która ma na celu zmniejszyć zachwaszczenie i zwiększyć plon już na początku użytkowania. Popularny jest wysiew zbóż wraz z mieszanką traw np. owsa, ta opcja jednak nie jest optymalna, ponieważ może zagłuszyć nie tylko chwasty, ale i gatunki pożądane. Dlatego poleca się dodatek 2kg/ha życicy wielokwiatowej, zapewni ona osłonę nie tylko w pierwszym pokosie, ale przez cały rok, po czym wypadnie z runi, ewentualnie w sprzyjającym roku pozostałości mogą być również w drugim roku. Należy jednak uważać na jej zbyt duży udział w gotowych mieszankach, który wynika z faktu, że ogólnie nasiona życic należą do najtańszych.

Na tym użytku zielonym zabrakło traw niskich i średnich, przez co po wypadnięciu z runi rośliny osłonowej darń jest mało zwarta i pozostawia miejsce do rozwoju chwastów Fot. SD
Na tym użytku zielonym zabrakło traw niskich i średnich, przez co po wypadnięciu z runi rośliny osłonowej darń jest mało zwarta i pozostawia miejsce do rozwoju chwastów Fot. SD

Najważniejsze jest określenie odpowiednich proporcji poszczególnych grup roślin, aby to zrobić trzeba zastanowić się nad profilem użytkowania, później pozostaje jedynie dobór odpowiednich gatunków pod naszą glebę, dzięki takiemu podejściu można być pewnym wysokich plonów zielonki.