Przelotne opady po długotrwałej suszy powodują, że groch zamiast dosychać placami się odnawia, zieleni a nawet dokwita. Niesie to ze sobą ryzyko powstania problemów ze zbiorem. To samo się tyczy łubinów, które dojrzewają nierównomiernie. Ta grupa upraw dodatkowo często jest także mocno zachwaszczona. Niektóre plantacje mogą wymagać dosuszenia.

Do desykacji bobowatych (grochu i łubinów) mamy obecnie zarejestrowany jeden preparat Roundup Flex 480 oparty na glifosacie. Środek ten dopuszczony jest także w tych uprawach do likwidacji utrudniającego zbiór zachwaszczenia. W momencie wykonywania zabiegu tym środkiem chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu osiągnięcia właściwego efektu desykacji oraz zwalczania chwastów zabieg należy wykonać na 7 dni przed przewidywanym zbiorem gdy wilgotność nasion osiągnie 20 – 30 proc. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 3,0 l/ha.

W przypadku grochu dopuszczony jest także Roundup Max 2 jednak etykieta rejestracyjna nie wspomina o desykacji, a jedynie o możliwości likwidowania zachwaszczenia tuż przed zbiorem. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,5 – 2,0 kg/ha. Podobnie jak siostrzany produkt należy go stosować nie później niż 7 dni przed zbiorem.

Należy pamiętać, że wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie glifosatu.