Trzy zezwolenia i jedno odnowienie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniach 4 i 7 kwietnia 2022 r. Zachowują one ważność przez dziesięć lat. Co ważne pozwolenie dotyczy wykorzystania tych odmian jako żywności, ale też i pasz. A odmiany soi i rzepaku nie są przeznaczone do uprawy na terenie Wspólnoty.

- Wszystkie te rośliny GMO przeszły kompleksową i rygorystyczną procedurę zatwierdzania, w tym pozytywną ocenę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Decyzje zezwalające nie obejmują upraw, a jedynie import ww. roślin GMO – podał z kolei serwis reading.ac.uk.

Państwa członkowskie nie osiągnęły kwalifikowanej większości ani za, ani przeciw w Stałym Komitecie i późniejszej Komisji Odwoławczej. Komisja Europejska ma zatem prawny obowiązek postępowania z zezwoleniami.

Jak podano, zezwolenia są ważne przez 10 lat, a każdy produkt wytworzony z tych upraw GMO będzie podlegał rygorystycznym unijnym zasadom etykietowania i identyfikowalności.