O akcji piszemy już nie pierwszy raz. Jej inicjatorami jest Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a także firmy takie jak: BASF, Prograin Zia, Plocher, Agroyoumis, Saatbau Polska.

Jak siać soję?

Czytaj więcej

Jak siać soję?

- W związku z ociepleniem się klimatu strefa uprawy roślin ciepłolubnych, takich jak soja, przesuwa się na północ. Zmiany klimatu powinny być uwzględniane podczas dobierania gatunków w płodozmianie – radzą.

Jak podkreślają, soja dzięki swoim cechom tj.: głęboki system korzeniowy, omszone łodygi i liście, zdolność równoległego ustawiania liści względem promieni słonecznych, lepiej od innych gatunków uprawnych radzi sobie w warunkach suszy oraz wysokich temperatur – bardziej efektywnie gospodaruje wodą.

- Rozbudowany system korzeniowy umożliwia pobieranie składników pokarmowych i wody z głębszych warstw gleby, dzięki czemu soja wzbogaca warstwę orną - „pompa składników pokarmowych". Dzięki symbiozie z bakteriami brodawkowymi w optymalnych warunkach wilgotności i temperatury gleby soja nie wymaga nawożenia azotowego. Startowa dawka azotu około 30 kg N/ha wskazana jest jedynie w warunkach zimnej i suchej wiosny. Dotychczasowe obserwacje prowadzone na polach doświadczalnych i towarowych w różnych regionach naszego kraju, potwierdzają małe znaczenie gospodarcze chorób i szkodników w uprawie soi. Wraz ze wzrostem areału uprawy soi w Polsce i Europie należy się spodziewać w niedalekiej przyszłości nasilenia występowania agrofagów.- informują.

Poza tym warto wiedzieć, że soja jako roślina dnia krótkiego z reguły wchodzi w okres rozwoju generatywnego po przesileniu letnim. Zdarza się, że warunki klimatyczne tj. wysokie temperatury i brak opadów przyspieszają ten moment. Również czynnik genetyczny sprawia, że rośliny pozostają obojętne na długość dnia - odmiany fotoneutralne.

- Jeżeli na początku kwitnienia stan plantacji, czyli: obsada, wysokość i stan odżywienia roślin rokują na uzyskanie plonu powyżej 2,5 t/ha należy rozważyć zastosowanie uzupełniającej dawki azotu w ilości ok. 30 kg N/ha. Takie nawożenie nawet jeżeli nie wpłynie na wzrost plonowania to może przyczynić się do wzrostu zawartości białka w nasionach – informują autorzy projektu.

Przed podjęciem decyzji o nawożeniu uzupełniającym należy skontrolować ilość aktywnych brodawek korzeniowych.

- Okres największego zapotrzebowania soi na azot to moment zawiązywania strąków i wypełniania nasion, dlatego aktywność brodawek korzeniowych (dostępność azotu) w okresie rozwoju generatywnego jest tak istotna w tej uprawie. Zupełnie odwrotnie jak w przypadku zbóż i rzepaku. Wysokość osadzenia pierwszego strąka na roślinie determinuje bardzo często wielkość strat w czasie żniw. Należy zwracać szczególną uwagę na wysokość koszenia w trakcie zbioru, podczas którego wilgotność nasion powinna wynosić ok. 12 – 14 proc. Wyższa wilgotność wymaga dosuszania nasion, niższa zaś powoduje pękanie nasion (szczególnie istotne w produkcji materiału siewnego). Ograniczenie strat podczas zbioru gwarantują dedykowane przyrządy tnące typu flexi, a w przypadku braku takiego wyposażenia zaleca się zbiór soi hederami o jak najmniejszej szerokości roboczej – czytamy.