Po zbiorze za tonę nasion paszowych soi uzyskać można było 1 600 zł, co przy niskiej wydajności 2,5 ton daje kwotę 4 000 zł. Za tonę nasion soi nasiennej dostawało się o 35 proc. więcej, przy czym kwota uzależniona była od stawek na giełdzie, czyli 1600 zł + 35 proc. dawało około 2 200 zł. W sumie producent mógł uzyskać kwotę około 5 500 zł. Jeśli porówna się to z kukurydzą, gdzie wydajność jest na poziomie 10-12 ton, a za tonę mokrego ziarna kukurydzy otrzymywało się średnio cenę 370 zł czyli 3700 do nieco ponad 4 400 zł, to szala przeważała na korzyść soi.
Według notowań krótkoterminowych soja na CEBOT wzrosła o 0,5 proc.

Można rozważyć wprowadzenie soi do płodozmianu chociażby z uwagi na fakt, że ARiMR nakazuje jego przełamania, a rośliny strączkowe są tu doskonałym rozwiązaniem. Soja jest dobrym przedplonem dla kukurydzy i pszenicy ozimej. Zaletą soi jako rośliny strączkowej jest oddziaływanie fitomelioracyjne i fitosanitarne na glebę. Dzięki głębokiemu i dobrze rozbudowanemu systemowi korzeniowemu soja penetruje głębsze warstwy gleby skąd pobiera składniki niedostępne dla zbóż i działa na nią rozpulchniająco. Soja oczyszcza stanowisko z chorób podstawy źdźbła, a ziemia po takiej uprawie jest dobrze napowietrzona z licznymi kanalikami.

Roślina nie wymaga dużych dawek nawożenia azotem, stosuje się przedsiewnie 30 kg N/ha jako dawkę startową. Większe mogą opóźnić dojrzewanie i zwiększyć przyrost zielonej masy.

W uprawie soi nie ma większego zagrożenia chorobami i szkodnikami, jednak jest to roślina wrażliwa na zachwaszczenie. Stosując prawidłową technikę uprawy uzyskuje się przeważnie wydajność 2,5 tony , ale śmiało można też uzyskać 3-4 tony.

Ponadto do roślin strączkowych otrzymuje się dopłaty. W 2014 roku płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w ramach wsparcia specjalnego stanowiła kwotę 556,37 zł do ha. Obecnie ARiMR podaje, że w ramach dopłat 2015-2020 nastawiając się na produkcję roślin wysokobiałkowacyh za płatność związaną z produkcją będzie można otrzymać równowartość 326 euro. Kwota ta zależeć będzie od wielkości upraw roślin strączkowych w kraju i może ulec zmianie.