Jak wynika z raportu Rynek używek Cz.II Rynek tytoniu i wyrobów tytoniowych krajowa produkcja tytoniu wynosząca w latach 2011-2012 około 34-35 tys. t pokrywa około 31 proc. zapotrzebowania przemysłu tytoniowego, które w ostatnich latach szacowane jest na ponad 100 tys. t rocznie.


Z racji małej konkurencyjności uprawa tytoniu była wspierana płatnościami uzupełniającymi od momentu wejścia Polski do UE. Pozwoliło to odbudować obszar uprawy tytoniu (po ponad 83 proc. redukcji w latach 1985-2001) z 10,3 tys. ha w 2002 r. do 15,7 tys. ha w 2012 r., a produkcję tytoniu z 20,7 tys. ton do 35,3 tys. t.

- Ograniczanie wsparcia uprawy tytoniu przez Komisję Europejską sprawia, że produkcja tytoniu surowego w UE maleje, a Polska pozostała jednym z największych jego producentów - uważają naukowcy.