• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało do wiadomości doradcom rolniczym zestaw kilku ważnych, i co istotne, nowych interpretacji zapisów.
  • Dotyczą one Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Uwaga na zmiany w interpretacji przepisów o Ekoschematach

W kolejnych dniach postaramy się Państwu podać, czego te zmiany dotyczą wraz z komentarzem eksperckim, co to oznacza w praktyce.

W uproszonej można jednak zbierać słomę

Przykładowo pojawiła się zmiana interpretacji przepisów w ekoschemacie: uproszczone systemy uprawy. Dotychczas obowiązywała interpretacja, że rolnik realizujący ten ekoschemat nie może zbierać słomy z pola. Obecnie dokonano zmiany i rolnik może to zrobić w ramach tej praktyki i tego przypadku.

W tej akurat sytuacji rolnicy np. trudniący się produkcją zwierzęcą, a prowadzący uprawę uproszczoną w gospodarstwie świadomie mogli do tej pory się nie decydować na ten wariant ze względu na konieczność zbierania słomy na ściółkę. Ta zmiana to między innymi ukłon w ich kierunku. Nie zmienia to jednak faktu, że mógł być to warunek czy taki rolnik będzie wnioskować o ten ekoschemat, czy też nie. 

Międzyplony i wsiewki z możliwością nawożenia i wypasu zwierząt

Kolejna dotyczy międzyplonów i wsiewek śródplonowych w ramach kolejnego wariantu w rolnictwie węglowym. Doprecyzowano, że dopuszcza się nawożenie pod tego typu uprawy oraz zezwala na racjonalne wypasanie zwierząt. Pytanie tylko co to oznacza – racjonalne wypasanie?

Słoma z gryki może być wliczona

Pojawiły się także kolejne interpretacje w ramach praktyki: „wymieszanie słomy z glebą". Według nowej interpretacji dopuszczono słomę z gryki, prosa, trawy abisyńskiej, i traw nasiennych. Jak podało MRiRW, w przypadku zbóż rzekomych, a także uprawy traw na nasiona traktowane będą analogicznie jak uprawy zbożowe. Tym samym gryka, proso oraz miłka abisyńska kwalifikują się w ramach praktyki. Natomiast w świetle obowiązujących przepisów, w chwili obecnej, nie ma możliwości objęcia upraw facelii w ramach praktyki: Wymieszanie słomy z glebą.

- Niuansów jest więcej. Co ważne, część z nich może doprowadzić to korekt złożonych już wniosków - apelują w rozmowie z redakcją zdezorientowani doradcy rolni.

Do 30 czerwca jeszcze trochę czasu. Czy będą kolejne zmiany? Nie ma co się łudzić, składanie wniosków trwa, a wraz z każdym skomplikowanym przypadkiem, z jakim przychodzi rolnik jest potrzeba często indywidualnej interpretacji przepisów określonych w ramach wyżej wymienionego Rozporządzenia. Dlatego należy się spodziewać kolejnych zmian, bądź doprecyzowania przyjętych już przepisów.