PRZEGLĄD PRASY: Inwestycja kosztowała 11 mln zł. Blisko połowę sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rozruch technologiczny rozpoczęto w pierwszej połowie tego roku. Zgodnie z projektem instalacja będzie spalać rocznie około 20 tys. ton biomasy w postaci trocin oraz 30 tys. ton w postaci brykietów i pelletu wyprodukowanych z odpadów pochodzących z leśnictwa, rolnictwa i przemysłu spożywczego. Spalanie ma się odbywać wraz z paliwem podstawowym (węgiel kamienny) we wszystkich trzech blokach 200 MW. Biomasa będzie stanowić około 5-10% paliwowej mieszanki podawanej do kotłów elektrowni.

Uruchomienie instalacji pozwoli w skali roku na dodatkową produkcję zielonej energii w ilości około 84 tys. MWh, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla z paliw kopalnych o 60 tys. ton, zmniejszenie zużycia węgla o 35 tys. ton, obniżenie emisji dwutlenku siarki o 300 ton i obniżenie opłat środowiskowych o około 200 tys. zł.

Tego typu inwestycje pozytywnie wpływają na środowisko, przyczyniając się do ograniczenia powstawania odpadów umożliwiając zagospodarowanie suchych pozostałości produkcji leśnej, rolnej i przemysłu spożywczego, a także zwiększając dostępność energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ponadto pozwalają na rozwój małej przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Pod koniec września podobną inwestycję oddała do użytku Elektrownia Kozienice.

Źródło: Elektrosystemy