Bobik cechuje się dużym potencjałem plonowania, na poziomie 3-6 t/ha.  Roślina wykazuje jednak wysokie zapotrzebowanie na wodę przez cały okres wegetacji – od pęcznienia nasion aż do fazy związywania strąków. W tym jednak roku, choć opady mu sprzyjały, to jednak w regionach z suszą w tle (woj. zachodniopomorskie, pomorskie) zareagował wyraźnym spadkiem plonowania (tabela 2). 

Dlaczego warto uprawiać bobik?

Bobik obecnie nadal nie jest uprawą popularną w naszych kraju, choć coraz więcej rolników interesuje się siewem tego gatunku. Podstawową przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że uprawiać się go powinno tylko na dobrych stanowiskach, a te zazwyczaj przeznaczana są pod uprawę pszenicy czy rzepaku. Warto jednak pamiętać, że bobik poprawia strukturę gleby i sprawdzi się jako roślina fitomelioracyjna szczególnie na glebach ciężkich. Bobik wytwarza silny palowy korzeń osiągający metr długości, a jego korzenie boczne są na tyle grube, że również drenują zwięzłą glebę. Współżyje także z bakteriami symbiotycznymi wiążącymi azot i sam pozostawiając wiele resztek pożniwnych wzbogaca stanowisko w materię organiczną.  Zalet uprawy można wymieniać by wiele, łącznie z tym że stanowi on idealny przedplon dla zbóż. Niestety pomimo wielu zalet,  rolnicy informują o trudnościach ze zbytem, niską ceną za nasiona oraz niestabilnym jego plonowaniem, problemach z ochroną. To szczególnie zniechęca wielu do jego uprawy. 

Jak plonował bobik?

Bobik plonował niżej niż w roku 2021 - tak przynajmniej wynika w informacji opublikowanej przez COBORU. Opublikowano bowiem wstępne wyniki porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego.  Informacja ta zawiera wyniki plonowania odmian wpisanych do Krajowego rejestru, badanych w ramach PDO, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacje pod tabelami). Testowano również odmiany z CCA, które włączono do systemu PDO na podstawie dwuletnich wyników doświadczeń rozpoznawczych, w których wyróżniały się one zwłaszcza wysokim poziomem plonowania. Średnie wyniki plonowania odmian w roku 2021 przedstawiono na tle wyników z dwóch poprzednich lat – 2020 i 2019. Odmiany w tabelach, w obrębie wydzielonych grup, uszeregowano według malejącego plonu w roku 2021. Które odmiany w poszczególnych grupach plonowały najwyżej? O tym w poniższych tabelach. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

W publikacji tej podano także plonowanie odmian w poszczególnych rejonach uprawy. Najlepiej bobik zaplonował w rejonie V - wzorzec oddał 45,9 dt/ha. Najwięcej problemów w jego uprawie zanotowano w rejonie I (woj. zachodniopomorskie, pomorskie), gdzie ogranicznikiem stała się głównie susza. 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU