Na młodych roślinach grochu i pozostałych bobowatych (np. lucernie, bobiku) żerują obecnie oprzędziki (pręgowany i wielożerny). Chrząszcze na liściach wygryzają charakterystyczne zatoczki. Największe szkody wyrządzają, kiedy rośliny mają 2-4 liście, w okresie wietrznej i suchej pogody.

Larwy z kolei żywią się brodawkami korzeniowymi oraz drobnymi korzonkami, osłabiając tym samym rośliny, co przyczynia się do zmniejszenia plonu.

Zwalczanie tych szkodników ma sens jedynie w okresie wczesnego rozwoju roślin (szkodliwość oprzędzików jest wówczas największa), po zauważeniu chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń. Oprysk wykonuje się po stwierdzeniu wystąpienia 2 chrząszczy na 1m2 lub w przypadku zaobserwowania 10 proc. roślin z uszkodzonymi liśćmi w fazie od wschodów do 2–3 liści.

Do zwalczania oprzędzików mamy obecnie zarejestrowane tylko 2 substancje czynne alfa-cypermetrynę oraz beta-cyflutrynę. Listę preparatów podajemy poniżej:
alfa-cypermetryna:
• A-Cyper 100 EC
• AlfaCyper 100 EC
• Alfastop 100 EC
• Cyper-Fas 100 EC
• Fastac 100 EC
• Fiesta 100 EC
• Jetstak 100 EC
• Tak Tak 100 EC
beta-cyflutryna:
• Tekapo 025 EC

Przejdź na Forum farmer.pl i dołącz do dyskusji w temacie: Groch i peluszka