Ta aromatyczna roślina zielarska uprawiana jest przede wszystkim we wschodniej Polsce, w województwach lubelskim i podlaskim. Powierzchnia uprawy nie jest wysoka, bo osiąga ok. 650 ha. Powszechnie uprawia się starą odmianę Złoty łan, która została zarejestrowana 1970 r. Surowiec skupują głównie firmy prywatne.

Rumianek pospolity jest rośliną jednoroczną. Kwitnie od maja do lipca. Według norm jakościowych surowcem jest cały koszyczek.

Obecnie trwa jego zbiór. Wyróżnia się dwa rodzaje zbioru rumianku: pierwszy to koszenie kombajnem i suszenie w suszarni; drugi natomiast to koszenie kosiarką rotacyjną i suszenie na wolnym powietrzu na drewnianych drabinkach zestawionych ze sobą, czyli na tak zwanych „kozłach".
Po wysuszeniu dokonuje się obróbki i mielenia.

- Uprawa jest pracochłonna i wieloetapowa, stąd do pracy potrzebnych jest dużo pracowników. Najpierw do układania skoszonego rumianku na drewnianych kozłach, tak aby się wysuszył. Potem do oddzielania słomy od koszyczków, wreszcie wyczyszczenie go. Korzystamy teraz ze słonecznej pogody, aby jak najszybciej surowiec znalazł się w magazynie, bo inaczej jak przyjdzie deszcz roślina po prostu może zgnić - mówi portalowi farmer.pl Andrzej Matczuk z gminy Wisznice w województwie lubelskim.