Projekt ma być realizowany w dwu etapach. Na początku powstanie zaplecze wystawowo-handlowe. Na utwardzonym i uzbrojonym terenie, pod wiatami, zorganizowana zostanie giełda rolna. 8 mln zł potrzebne na przygotowanie infrastruktury ma pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 - Dzięki stworzeniu centrum, producenci papryki nie musieliby jeździć ze swoim towarem do innych miast, ale handel warzywami odbywałby się na miejscu, bez pośredników - powiedział wicemarszałek woj. mazowieckiego Leszek Ruszczyk.

Druga faza projektu przewiduje wybudowanie chłodni i przetwórni warzyw. Ma ona być również realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. Obecnie szacowane są koszty tego przedsięwzięcia.

Według wicemarszałka jest duża szansa na to, by wyhodowana w tzw. zagłębiu paprykowym papryka trafiała na rynki wschodnie, m.in. do Rosji. Ruszczyk potwierdził, że prowadził już w tej sprawie rozmowy podczas wizyty w obwodzie moskiewskim. Do rosyjskich kontrahentów trafiły już także oferty handlowe.

Uprawę papryki zapoczątkował w latach osiemdziesiątych mieszkaniec Woli Wrzeszczowskiej k. Przytyka, który przeniósł na polski grunt doświadczenia niemieckich i holenderskich producentów.

Tzw. zagłębie paprykowe tworzą gminy: Przytyk, Klwów, Potworów i Radzanów. Rocznie na tym terenie produkowanych jest 60 tys. ton papryki, co stanowi 80 proc. produkcji krajowej. Na rynek trafia kilkadziesiąt odmian tego warzywa, w kolorze czerwonym, zielonym, pomarańczowym, żółtym i fioletowym. Od wielu lat co roku w Przytyku odbywają się Ogólnopolskie Targi Papryki.