Ministerstwo przypomniało, że cel na rok 2025 wynosi 2,2 mln ton owoców. Intensywność zakładania nowych szkółek i nowoczesnych ogrodów ma zapewnić wzrost produkcji. W efekcie w tym roku  nasadzenia mają się odbyć  łącznie na ponad 13 200 ha, co przekracza planowaną powierzchnię.

Według resortu rolnictwa do rozwoju branży przyczyniają się działania inwestorów i pomoc publiczna. Ta ostatnie są przyznawane oprócz ogólnego wsparcia inwestycyjnego w sektorze rolnym również na zakładanie i utrzymanie wieloletnich plantacji owoców i owoców jagodowych w ramach programu substytucji importu.