- Jak potwierdziło wiele badań, ziarno kukurydzy jest nie tylko bardzo dobrą paszą dla zwierząt ale również z powodzeniem stosowane w żywieniu ludzi, przy stosunkowo jeszcze niskim spożyciu w Polsce. Ze względy na swój skład chemiczny oraz wartości pokarmowe ziarno kukurydzy jest stosowane w wielu produktach spożywczych. Szczególne znaczenie ziarno kukurydzy ma w żywieniu dietetycznym oraz osób z uczuleniem na gluten – podaje PZPK.

Produkcja żywności bezglutenowej oparta jest na bazie przetworzonego ziarna kukurydzy.

- W ostatnich latach postęp w hodowli odmian kukurydzy oraz zmiany klimatyczne spowodowały, że uprawa kukurydzy w Polsce znacząco się rozwinęła , a wiele nowych odmian z powodzeniem jest uprawianych na cele przetwórstwa spożywczego. Uzyskiwane plony oraz wysoka jakość ziarna gwarantują rolnikom korzyści ekonomiczne – informuje Związek.

Kampania ta jest prowadzona pod hasłem „Uprawa i wykorzystania ziarna kukurydzy dla celów spożywczych” przy wsparciu finansowym Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.

W ramach tej promocji odbywają się liczne spotkania, szkolenia, warsztaty, ukazują się na ten temat publikacje . Najbliższa promocja przetworów kukurydzianych połączona z prelekcją nt. wartości spożywczej ziarna kukurydzy odbędzie się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie w dniach 19-29 czerwca podczas „Krajowych Dni Pola”. Farmer.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.