Młoda kapusta kosztuje w Broniszach od 2 do 2,5 zł za sztukę. Kalafiory są bardzo drogie ok. 4 zł za sztukę. Młode polskie ziemniaki też utrzymują wysoką cenę. W Broniszach od 7 do 10 zł za kilogram, w Łodzi taniej ok. 4,5 zł/kg,
Na Rynek Hurtowy w Gdańsku dostarczane są warzywa produkowane na południu Polski lub pochodzące z innych centralnie położonych rynków hurtowych, bowiem wegetacja na północy jest zawsze opóźniona w stosunku do innych rejonów. Ceny wyższe w porównaniu z ubiegłym rokiem szczególnie kapusty, kalafiorów i sałat.

Na Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodniczej w Poznaniu odnotowano także niewielki wzrost cen niektórych wczesnych krajowych warzyw. Jak informuje Małgorzata Skoczowska, rzecznik prasowy Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego SA powodem wyższych niż w ubiegłym roku cen warzyw są przede wszystkim obfite w ostatnich dniach deszcze, niskie temperatury i powódź.

Zdaniem większości specjalistów z polskich rynków hurtowych dla wyrównania poziomu cen niezbędna jest ciepła i słoneczna pogoda, wtedy jest bowiem szansa na poprawę wegetacji upraw polowych.

Źródło: farmer.pl