Od 2008 r. polscy producenci pomidorów zostaną najprawdopodobniej pozbawieni pomocy finansowej. Oblicza się ja na ok. 6,7 mln euro. Rozdzielana byłaby ona między wszystkich rolników po ok. 0,46 euro na hektar i włączona do jednolitych płatności obszarowych. Inne natomiast rozwiązania w kwestii pomocy finansowej dla producentów pomidorów planuje się dla pozostałych krajów, np. Włoch, Hiszpanii, Portugali i Grecji.

Jeśli zapisy projektu pozostaną bez zmian polscy producenci pomidorów, przetwórcy i konsumenci za to zapłacą. Produkcja pomidorów stanie się mało opłacalna, co uderzy m. in. w grupy producenckie. Uderzy to bezpośrednio w ok. 3 tys, gospodarstw rolnych, dla których produkcja pomidoróe jest podstawowym źródłem dochodu. Generalnie zaś - polscy rolnicy - z powodu nierównego traktowania - będą na straconej pozycji w konkurencji na unijnym rynku.

Źródło: Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego