Wniosek ten pojawił się w następstwie głosowania w Europejskim Komitecie Zarządzania dla jednolitej WOR, w sprawie nowych europejskich reguł w zakresie pomocy dla organizacji producenckich warzyw i owoców. Nowy system zastąpi wyrażenie ,,wstępne przetwórstwo’’, które powodowało trudności w interpretacji i dotyczyło organizacji producenckich, które przetwarzają swoje własne produkty w owoce i warzywa w puszkach lub mrożonki, w sok jabłkowy itp., poprzez system stałego współczynnika (poziom ryczałtowy), stosowany dla ,,wartości faktury’’ przetworzonych warzyw i owoców.

Zdaniem Copa – Cogeca nowe reguły obliczania wartości produkcji wprowadzonej do obrotu, które służą do określenia pomocy wspólnotowej dla organizacji producenckich są krokiem w złym kierunku. Powodują one bowiem redukcje pomocy dla organizacji producenckich, które są silnie zaangażowane w proces waloryzacji produkcji swoich członków.

- Jeśli Unia Europejska chce po 2013 roku zagwarantować bezpieczeństwo żywności w sektorze przetworzonych warzyw i owoców. Rada Europejska musi upewnić się, że organizacje producenckie, które zajmują się wstępnym przetwórstwem warzyw i owoców, będą w pełni wspierane w swoich wysiłkach, aby producenci otrzymywali większą część cen dystrybucyjnych – powiedział Paolo Bruni, przewodniczący Komitetu Cogeca.

Źródło: farmer.pl