Wraz w wejściem WPR 2023-2027 rolników obowiązuje wzmocniona warunkowość. Jest to warunek do otrzymania płatności bezpośrednich. Norm (tzw. GAEC) jest 9. Większość już obowiązuje rolników. Dla GAEC 7 udało się uzyskać derogację od wdrożenia tej normy (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/1317. W 2023 r. norma GAEC 7, która dotyczy zmianowania upraw nie będzie stosowana. Obowiązywać będzie jednak od roku 2024. 

Wiele kontrowersji pojawiło się na etapie interpretacji tej normy, zwłaszcza w kontekście praktykowania monokultur. Norma ta mówi między innymi o tym, że we wszystkich GO w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym nie może być prowadzona dłużej niż 3 lata. Pojawiło się zatem pytanie o to, od kiedy liczymy te lata. Interpretacja MRiRW okazała się być zaskoczeniem dla wielu producentów, a nawet doradców rolnych, gdyż MRiRW podało, na początku marca, że te lata liczymy wstecz. W związku z tą informacją posypały się pytania: dlaczego działa to wstecz, dlaczego nie liczymy od 2024 roku i ten wymóg 3 lat zacznie działać np. w 2026? Pisaliśmy o tym w pierwszej dekadzie marca:

Zmiana w interpretacji normy GAEC 7

Jak podało wczoraj MRiRW wypracowano wspólnie z Komisją Europejską nowe stanowisko dla interpretacji tej normy, a dokładnie tego zapisu. 

Na stronie MRiRW czytamy:

Zgodnie z oczekiwaniami rolników wspólnie z Komisją Europejską została wypracowana korzystna dla rolników interpretacja wdrażania wymogów normy GAEC 7 w części dotyczącej zmianowania upraw. Realizacja normy będzie kontrolowana od 2024 r.

Co się zmienia w normie GAEC 7?

Zmiana interpretacji oznacza, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) od 2024 r. będzie weryfikowała:

 - czy na powierzchni co najmniej 40 proc. gruntów ornych w gospodarstwie, w porównaniu z rokiem 2023, jest prowadzona inna uprawa w plonie głównym;

- na powierzchni wszystkich gruntów ornych prowadzenie takiej samej uprawy nie dłużej niż przez 3 lata, począwszy od roku 2023; oznacza to, że w 2026 r. taka sama uprawa w plonie głównym na tej samej działce rolnej w ramach całego gospodarstwa nie może się powtórzyć.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami krajowymi, warunki dotyczące zmianowania uznaje się za spełnione, jeżeli rolnik wysieje na danej powierzchni w poprzednim roku lub w ciągu trzech poprzednich lat wsiewkę lub międzyplon ozimy bądź międzyplon ścierniskowy. 

Tak więc monokulturę przerywają między innymi międzyplony, lub wsiewka śródplonowa.