Jedną z największych winnic (12 ha) w Polsce, która także zajmuje się produkcją wina jest Krakowska Winnica Srebrna Góra zagospodarowana na ziemiach klasztoru oo. Kamedułów. Ostatnio, jak zapewnia współwłaściciel winnicy, zostanie powiększony areał obecnej uprawy o kolejne 12 ha.

W Polce możliwa jest również uprawa winorośli pod osłonami. Jest to o tyle bezpieczniejsze, gdyż zmienny polski klimat nie zawsze jest korzystny w plonowaniu winorośli na otwartej plantacji. Uprawa pod osłonami zwiększa plon owoców i poprawia ich jakość (wielkość i smak). Możliwość jest również przyspieszenie zbioru u wczesnych odmian i uprawę odmian późnych winorośli.

Kolejnym atutem takiej uprawy jest mniejsze ryzyko porażenia przymrozkami wiosennymi oraz najgroźniejszymi dla tej rośliny chorobami grzybowymi, czyli mączniakiem prawdziwym i rzekomym. O sukcesie uprawy pod osłonami decyduje właściwa odmiana oraz cięcie i prowadzenie pnączy.

Do uprawy zaleca się głównie odmiany deserowe, np. 'Topas', 'Marica', 'Danam', 'Boglarka', 'Nero', 'Century', 'Olga'. Owoce tych winorośli w takiej uprawie są większe i zawierają więcej cukrów. Pod osłonami warto uprawiać odmiany późne, które dojrzewają pod koniec sezonu, a ich owoce nie są uszkadzane przez mącznika. Do takich winorośli należą m.in. 'Italia', 'Gros Colman', 'Datal', 'Ribol'.

Krzewy winorośli prowadzi się w szpalerze metodą Guyota. Polega ona na rozprowadzeniu poziomych sznurów, do których przywiązywane są łozy, czyli pędy winorośli. Szpaler taki wymaga co najmniej 3-4 drutów. Na najniższym, położonym na wysokości do 50 cm od podłoża, przyczepia się w pozycji poziomej zdrewniałe, owocujące łozy. Zielone jednoroczne pędy są przytwierdzane pionowo do pozostałych drutów.

W uprawie pod osłonami ważne jest cięcie. Nie można dopuścić, aby krzewy był silnie zagęszczone. Ciecie starszych pędów wykonujemy w marcu, a kolejne w maju, poprzez wyłamywanie jednorocznych bezpłodnych pędów. Należy tak ciąć, aby maksymalnie uzyskać ok. 10 owocujących pędów na metr bieżący szpaleru. Trzecie cięcie wykonujemy przed dojrzewaniem owoców, nad ostatnim gronem pozostawiając ok.10 liści i skracamy także nad 2 liściem pędy boczne tzw. pasierby.

W uprawie winorośli ważne jest nawożenie i nawadnianie. Wczesną wiosną dostarczamy nawozu organicznego lub wieloskładnikowych mineralnych. Pnącza należą do wapniolubnych, preferują odczyn gleby w granicach 6,8-7,2 pH. Warto wokół korzeni winorośli usypać ściółkę w postaci wapiennych minerałów/kamieni.