W praktyce oznacza to, że zgłoszoną przez rolnika powierzchnię do dopłat roślin energetycznych Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przemnoży przez współczynnik 0,70337. Np. jeżeli rolnik w złożonym wniosku o dopłaty do uprawy roślin energetycznych zadeklarował 5 ha, otrzyma takie dopłaty do ponad 3,51 ha.

Współczynnik redukcji powierzchni upraw roślin energetycznych został opublikowany w Rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) 1413/2007. O wprowadzeniu współczynnika redukcji zadecydowało to, że rolnicy w całej Unii Europejskiej zadeklarowali w 2007 r. do płatności z tytułu upraw roślin energetycznych powierzchnię 2 843 450 ha, podczas gdy w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003 maksymalna powierzchnia, która kwalifikuje się do przyznania tego typu pomocy, wynosiła 2 000 000 ha.

W Polsce o płatności do upraw roślin energetycznych ubiega się blisko 9 tys. rolników, a powierzchnia upraw, którą zadeklarowali do takich dopłat przekracza 170 tys. ha. Powierzchnia, do której polskim rolnikom mogą być naliczone dopłaty do roślin energetycznych za 2007 r. wynosi blisko 120 tys. ha (170000 ha x 0,70337). Naliczona do tej powierzchni łączna kwota dopłat do roślin energetycznych wyniesie około 5 400 tys. euro.

Określona przez Komisję Europejską stawka płatności pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 45 euro/ha.

Źródło: ARiMR