Fasola szparagowa jest warzywem o krótkim okresie wegetacyjnym (60-90 dni). W celu przedłużenia zbioru można ją wysiewać co 10/14 dni do końca I dekady czerwca. Do kiełkowania wymaga wilgotnej gleby o temperaturze minimum 15oC. Niższa temperatura prowadzi do gnicia nasion. W okresie silnego wzrostu, kwitnienia i zawiązywania strąków optymalną temperaturą powietrza jest 25oC. Okresy chłodne i deszczowe sprzyjają pojawianiu się chorób i prowadzą do spadku plonu.

Przed siewem nasiona fasoli zaprawiamy fungicydem o kompleksowym działaniu, np. Sarox T 500FS (4ml preparatu + 5ml wody/kg nasion). Preparat niszczy większość chorób grzybowych występujących w glebie i na nasionach. Nasiona siejemy gniazdowo do dołków (zwykle po 3 sztuki) w rzędy co 40-50 cm. Optymalna liczba roślin na 1 m2 uprawy wynosi 20-30 szt. Na hektar wysiewa się ok. 90-130 kg.

Fasola nie ma dużych wymagań uprawowych. Może być siana po wszystkich roślinach warzywnych, w II lub III roku po oborniku na glebach cięższych. Fasolę można uprawiać po zbiorze warzyw czesnych, np. sałata, cebula na szczypior, szpinak. Unikamy uprawy na stanowiskach gdzie przez kolejne sezony rosły już motylkowe. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy na danym miejscu rośliny były porażane przez najgroźniejsze chory grzybowe: antraknoza, fuzarioza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa. Do uprawy nadają się gleby lekko kwaśne lub obojętne, ciepłe o dobrych warunkach powietrzno-wodnych. Mulczowanie gleby folią czarną wpływa na podniesienie temperatury gleby i jej wilgotności oraz ogranicza rozwój chwastów.

Nawożenie azotem w ilości 30-40kg N/ha (np. w postaci saletry amonowej) wysiewa się na kilka dni przed siewem nasion. Większe dawki są zbędne, gdyż roślina współżyjąc z bakteriami brodawkowymi ma zdolność wiązania wolnego azotu z powietrza. Orientacyjne dawki potasu w uprawie fasoli wynoszą 80-120kg K2Okg/ha. W przypadku odmian typu Flageolet (na zbiór zielonych niedojrzałych nasion) dawki nawozów potasowych są wyższe (150kg K2O/ha). Z nawozów potasowych można stosować siarczan potasu, jednak trzeba unikać dużych dawek (możliwość gromadzenia azotanów). Fasola ma dość duże zapotrzebowanie na fosfor głównie w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków. Na hektar uprawy jesienią lub wiosną (wraz z nawozami potasowymi),  fosfor dostarczamy w ilości 120kg P2O5 (260 kg superfosfatu potrójnego).

Nawożenie magnezem najkorzystniej jest łączyć z wapnowaniem (przed uprawą przedplonów), stosując nawozy wapniowo - magnezowe. Optymalna dawka pod uprawę fasoli szparagowej wynosi 15kg MgO/ha. Fasola, podobnie jak pozostałe strączkowe, posiada duże wymagania względem mikroelementów: molibden, żelazo, kobalt, miedź, bor. Regularne nawożenie gleb nawozami organicznymi na ogół zapewnia właściwe zaopatrzenie fasoli w mikroelementy.

W uprawie fasoli szparagowej przeznaczonej do przetwórstwa największe znaczenie mają głównie odmiany bezwłókniste o strąkach zielonych, mniej o strąkach żółtych. Dla przemysłu uprawia się fasolę o strąkach wydłużonych, płaskich. Aktualnie na polskim rynku znajduje się kilkadziesiąt odmian polskich i zagranicznych, charakteryzujących się okresem dojrzewania strąków, ich długością, barwą (zielone, żółte, fioletowe), pokrojem rośliny (karłowe, tyczne) oraz stopniem tolerancji na choroby.