Choć żniwa w wielu regionach się jeszcze nie zaczęły to większość jęczmienia ozimego i część rzepaku ozimego udało się sprzątnąć zanim nastała deszczowa pogoda. Na tych polach można już wysiewać międzyplony ścierniskowe, deklarowane we wniosku o dopłaty bezpośredniego jako obszary proekologiczne.

Przypominamy:

Od tego sezonu istnieją dwie możliwości realizacji wymogu w zakresie międzyplonu ścierniskowego.

• Stały termin wysiewu i utrzymania:

- wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku,

- utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.

• Indywidualne podejście:

- wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,

- utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.

Ważne! Przy indywidualnym podejściu należy w ciągu 7 dni od daty wysiewu a najpóźniej do dnia 27 sierpnia, złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie ze wskazaniem terminu wysiewu. W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania, czyli musimy taki międzyplon utrzymywać do 15 października. 

Kolejna tegoroczna zmiana dotyczy tego, że na międzyplonach obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin przez okres ich utrzymania. W przypadku wsiewek trawy lub bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną, zakaz ten obowiązuje od momentu zbioru uprawy głównej przez co najmniej osiem tygodni lub do momentu wysiewu kolejnej uprawy głównej. Zakaz ten obejmuje również zaprawę nasion. Jak wiemy zasada ta nie ma przełożenia praktycznego gdyż w uprawach tych i tak nie stosowano ś.o.r.

Tylko mieszanki

Przypominamy jednocześnie, że za obszary proekologiczne uznawane są międzyplony lub pokrywa zielona, rozumiane jako wsiewki traw lub roślin bobowatych drobnonasiennych w uprawę główną lub mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zbóż, oleistych, pastewnych, bobowatych drobnonasiennych, bobowatych grubonasiennych oraz miododajnych.

Mieszanki złożone z samych gatunków zbóż nie będą uznawane jako obszar proekologiczny.
Mieszanka uprawiana jako międzyplon nie może być następnie uprawiana jako plon główny w roku następującym po roku jej wysiania. Zakaz ten nie dotyczy poszczególnych gatunków, z których utworzona została mieszanka.

Obowiązek utrzymania obszarów proekologicznych (obszary EFA) dotyczy rolników posiadających więcej niż 15 ha gruntów ornych, z uwzględnieniem gruntów ornych niezgłoszonych do płatności. Rolnicy ci zobowiązani są do utrzymania obszarów EFA na powierzchni odpowiadającej przynajmniej 5 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie.