Coraz wyższe dotacje i możliwości wykorzystania wielu wariantów pozyskania dopłat z tytułu siewu roślin strączkowych (bobowatych) zachęcają coraz to większą grupę rolników do ich uprawy. Nowy PROW 2014-2020 również przewiduje kilka profitów z tego tytułu. Z drugiej jednak strony do siania rodzimych strączkowych nie zachęca ciągle niska opłacalność produkcji związana głównie z problemem zbytu i ceną nasion oraz zawodność produkcji w niekorzystnych latach dla ich uprawy.

Ten rok był dobry dla grochu i plony były również stosunkowo wysokie. Na podstawie badań COBORU były one najwyższe od trzech lat. Ustalony w tym roku wzorzec (średnia plonowania odmian: Akord, Audit, Ezop, Mecenas, Mentor, Tarchalska) plonował na poziomie 60,6 dt/ha czyli prawie o 20 % wyżej w porównaniu do wzorca z dwóch lat poprzednich (wzorcem była średnia plonowania tych samych odmian oprócz odmiany Audit). W latach ubiegłych wzorzec plonował w 2013 r. na poziomie 49,1 dt/ha, a w 2012 r. 49,3 dt/ha.

Na podstawie badań pochodzących z 15 lokalizacji spośród wszystkich badanych odmian ogólnoużytkowych grochu siewnego najwyżej plonowały:

1. Batuta - 109 proc. wzorca,
2. Audit - 104 proc. wzorca,
3. Tarchalska - 103 proc. wzorca,
4. Lasso - 103 proc. wzorca,
5. Mecenas - 101 proc. wzorca,
6. Mentor - 100 proc. wzorca,

Zdecydowanie niżej plonowały odmiany zaliczane do grupy odmian pastewnych. W tym roku wzorzec (średnia plonowania wszystkich badanych odmian średniowysokich) plonował na poziomie 48,3 dt/ha. Dla porównania w roku ubiegłym - 42,7 dt/ha, natomiast w 2012 r. 40,8 dt/ha.

W tej grupie odmian najwyżej plonowały:

1. Turnia - 105 proc. wzorca,
2. Hubal -105 proc. wzorca,
3. Model - 101 proc. wzorca