Niedawno odbyło się posiedzenie grupy roboczej „chmiel" Komitetów Copa-Cogeca. W trakcie posiedzenia skupiono się głównie na następujących punktach: informacje na temat sytuacji na wspólnotowym i światowym rynku, reforma WPR po 2013 r., kwestie ochrony roślin, reforma polityki promocji UE - informuje Magdalena Montaigu - z biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w Brukseli.

W sprawie reformy polityki promocji oczekujemy obecnie na wnioski legislacyjne, które prawdopodobnie pojawią się dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Chcemy, aby polityka promocji była wdrażana na rynku europejskim oraz rynku państw trzecich. Potrzebujemy większej elastyczności, aby móc promować pochodzenie i marki - poinformowała Cynthia Benites z sekretariatu komitetów Copa-Cogeca.

Działania promocyjne są bardzo skomplikowane i bardzo złożone, dlatego bardzo ważne jest uproszczenie tych procedur. Często niektóre elementy są trudne do wdrożenia przez państwa członkowskie. Bardzo ważna jest ogólna promocja chmielu, promowanie jego aspektów zdrowotnych oraz korzyści - informuje Montaigu.

Na spotkaniu omówiono sytuacje na rynku chmielu. Jak podaje przedstawicielka KRIR reprezentanci Niemiec, Francji, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii i Austrii jednogłośnie podkreślili, że pomimo dobrych zbiorów i zadawalających cen, pojawia się problem wysokich kosztów produkcji. W Niemczech podkreślono również trudną sytuację kontraktów z producentami. We Francji 23 gospodarstwa musiały odejść od produkcji ze względu na zbyt wysokie koszty; przedstawiciel Czech podkreślił, że był to bardzo trudny rok ze względu na warunki pogodowe.

Podczas posiedzenia poruszono również kwestię organizacji producenckich. W debacie na ten temat uczestnicy podkreślili, że należy promować organizacje producenckie, które odrywają bardzo ważną rolę dla tego sektora; należy również zastanowić się w jaki sposób znaleźć fundusze dla wszystkich krajów producenckich chmielu.