Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych kolejny raz opracowało ceny nasion tego surowca w kontraktach terminowych na warunkach niemieckich, jak i polskich. Przypominamy, że umowy te różnią się od siebie faktem iż w wypadku umów na warunkach niemieckich rolnik otrzymuje dopłatę za przekroczenie bazowego poziomu zaolejenia powyżej 40 proc., a na warunkach polskich - takiej dopłaty nie ma.

Chociaż minął tydzień od przedstawienia cen rzepaku, to widać znaczne wzrosty. Sięgają one w niektórych przypadkach nawet 30 zł, a za tonę tego surowca można dostać z dostawą na wrzesień maksymalnie 1685 zł.

Poniżej publikujemy dane KZPRiRB z 22 czerwca 2020 r. na termin dostawy surowca w lipcu-sierpniu i wrześniu.

Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB

Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB

Źródło: KZPRiRB
Źródło: KZPRiRB