Wrzesień jest dobrym okresem na założenie trawnika. Należy to zrobić nie później niż do końca miesiąca. Jest to dość istotne, gdyż nasiona trawy powinny szybko skiełkować, a trawa zdążyła się dobrze zakorzenić i przygotować do zimowego spoczynku.

W pierwszej kolejności starannie przygotowujemy grunt pod trawnik. Odpowiednie zabiegi pozwolą na uzyskanie ładnego i zdrowego trawnika. Przed wysianiem trawy warto sprawdzić odczyn gleby. Powinien on wynosić 6,0 -7,5 pH. Jeśli jest zbyt niski, to należy odkwasić glebę za pomocą nawozów wapniowych lub popiołu drzewnego. Przy wysokim odczynie glebę zakwaszamy nawozami siarczanowymi lub kwaśnym torfem.

Przed założeniem trawnika należy dokładnie oczyścić teren z chwastów. Szybkie rezultaty można uzyskać poprzez zastosowanie herbicydów totalnych na bazie glifosatu, np. Glifosan Rodeo, Roundup). Pierwsze efekty widać już po kilkunastu dniach. Preparaty trwale niszczą chwasty dwuliścienne i jednoliścienne wraz z korzeniami. Podłoże oczyszczamy także z kamieni i gałęzi.

Za pomocą grabienia niwelujemy wszelkie nierówności. Po wstępnym wyrównaniu rozsypujemy fosforowe i potasowe nawozy mineralne. Pod żadnym pozorem nie możemy użyć nawozów azotowych lub wieloskładnikowych zawierających ten pierwiastek. Grunt przekopujemy, a następnie wałujemy i grabimy wykonując te czynności kilka razy.

Do zakładania trawników wybieramy mieszanki traw, które dostosowane są do odpowiednich warunków, np. mieszanka traw na tereny suche. Najlepsze są mieszanki zawierające: wiechlinę łąkową (ok. 15 proc. zawartości), kostrzewę czerwoną i życicę trwałą, w proporcjach 1:1. Nasiona siejemy w bezwietrzną pogodę, na zwilżoną glebę w ilości 40-50 g/m2. Na wilgotnym podłożu nasiona trawy bedą się lepiej utrzymywać oraz bedziemy widzieć miejsca, na których nie wysialiśmy trawy.

Ostatnim zabiegiem jest delikatnie grabienie i ponownie wałowanie. Pod koniec grunt obficie podlewamy uważając, aby nie stosować silnego strumienia, ponieważ istnieje groźba wypłukania nasion. Pierwsze wschody, w optymalnych warunkach pogodowych (ciepło i wilgotno), powinny pojawić się po 2 tygodniach. Koszenie młodej trawy wykonujemy, gdy źdźbła urosną na wysokość 8 cm.