W przypadku łubinów, które traktowane są jako uprawy małoobszarowe do eliminacji przedwschodowej chwastów mamy zarejestrowanych tylko kilka preparatów. Warto jednak po herbicydy sięgnąć już po siewie nasion, tym bardziej, że do powschodowego odchwaszczania łubinów mamy zarejestrowane tylko graminicydy (herbicydy na jednoliścienne). Niestety często spotykane jeszcze zaniedbania w zakresie odchwaszczania w tych uprawach mszczą się zazwyczaj, aż do żniw.

Czym przedwschodowo odchwaszczać łubiny?

Bezpośrednio po siewie łubinów (do 3 dni), na dobrze doprawioną glebę bez grud możemy zaaplikować linuron. W uprawach tych rejestrację mają dwa preparaty:

• Afalon Dyspersyjny 450 SC- zalecana dawka to: 1,25 - 1,5 l/ha,
• Dongola 450 SC –zalecana dawka to: 1,25 - 1,5 l/ha.

Natomiast najpóźniej do 5 dni po siewie możemy do odchwaszczania wykorzystać pendimetalinę:

• Stomp Aqua 455 CS –zalecana dawka to: 2,6l/ha,

lub prosulfokarb

• Boxer 800 EC - zalecana dawka to: 3,0 – 4,0 l/ha (wielkość dawki zależy od gatunków i fazy rozwojowej chwastów).