Zaprawianie chemiczne nasion jest konieczne przede wszystkim, gdy planujemy groch czy łubin wysiać wcześnie, zwłaszcza w mokre i zimne stanowisko. Wydłużony okres od siewu do wschodów naraża siewki na porażenie chorobami zgorzelowymi, a tym samym istnieje ryzyko przerzedzenia obsady. W takich warunkach nie można zapomnieć o zaprawianiu nasion jedną z dostępnych zapraw fungicydowych.

Ochronią one kiełkujące nasiona przed rozwojem chorób grzybowych, przenoszonych przez patogeny zasiedlające materiał siewny oraz glebę (sprawców powodujących zgorzele siewek). Do wyboru niestety mamy tylko 3 możliwości:

• Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram) - groch
• Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram)- groch, łubiny

To środki grzybobójcze w formie płynnego koncentratu o działaniu systemicznym i kontaktowym. Zalecana ich dawka dla jednorazowego zastosowania: 400 ml na 100 kg nasion. Zalecana ilość wody: 500ml/100 kg nasion.

• - Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram) – groch, łubiny

To środek grzybobójczy o działaniu kontaktowym w formie proszku do zaprawiania nasion na sucho lub w formie zawiesiny wodnej, Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/1 kg nasion.

Przed siewem nasiona, warto zaprawić preparatem biologicznym zawierającym specjalnie dopasowany szczep symbiotycznych bakterii brodawkowych z rodzaju Rhizobium. Zaprawianie takie ma sens jeśli groch lub łubiny siane będą na stanowisku, na którym od dawien dawna tych upraw nie było. Jeśli od czasu do czasu pojawiały się one w zmianowaniu, szczepienie takie jest w zasadzie niepotrzebne (bakterie się namnożyły i zasiedliły glebę).

Obecnie do wyboru mamy dwie pozycje handlowe przeznaczone dla łubinów oraz grochu. Od dawna znaną przez rolników Nitraginę oraz nieco nowszą na rynku Nitroflorę. Dla samych łubinów dodatkowo jest dostępny preparat o nazwie: HiStick Lupin.

Warto tu zaznaczyć, że możliwe jest jednoczesne zaprawianie zarówno chemicznymi środkami ochrony roślin i wybranym preparatem biologicznym, o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu. Wówczas najpierw zaprawiamy, a szczepionkę stosujemy dopiero po całkowitym wyschnięciu nasion po zaprawieniu. Zabieg szczepienia należy wykonać w pomieszczeniach bez dostępu światła (bakterie są wrażliwe na światło).