Zaprawianie nasion przy użyciu środków chemicznych ma na celu ochronę kiełkujących nasion a następnie siewek przed patogenami chorobotwórczymi. W przypadku grochu i łubinów do wyboru mamy tylko 2 substancje czynne: karboksyna z grupy karboksyanilidów oraz tiuram z grupy ditiokarbaminianów. Substancja czynna tiuram hamuje działanie wielu enzymów w grzybach i w konsekwencji zakłóca kiełkowanie zarodników oraz wzrost grzybni. Karboksyna z kolei powodująe zakłócenia procesów energetycznych u grzybów poprzez hamowanie dehydrogenazy bursztynowej, która pełni ważną rolę w oddychaniu mitochondrialnym. Obie substancje od lat stosowane są w uprawie grochu oraz łubinów.

Do zaprawiania nasion możemy użyć:

Groch:
- Sarox T 500 FS - (karboksyna , tiuram ) – zalecana dawka; 400 ml na 100 kg nasion, zalecana ilość wody: 500ml/100 kg nasion.
- Vitavax 200 FS - (karboksyna, tiuram) - zalecana dawka: 400 ml /100 kg nasion z dodatkiem wody w proporcji 1:1.
- Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS - (tiuram ) - zalecana dawka: 2,0 g/1 kg nasion.

Łubin:
- Vitavax 200 FS - (karboksyna, tiuram) – zalecana dawka: 350 ml/100kg nasion z dodatkiem 700 ml wody

Nasiona zarówno grochu jak i łubinów tuż przed ich wysiewem warto zaprawić preparatem biologicznym (Nitraginą, Nitroflorą). Preparaty te zawierają specjalnie dopasowane szczepy symbiotycznych bakterii brodawkowych przygotowany do zaprawienia nimi nasion.

O czym należy pamiętać zaprawiając nasiona biopreparatami? Przeczytasz w poprzednim artykule:

>>> Nitragina, Nitroflora – szczepionki na lepszy rozwój bobowatych

Warto tu jeszcze dodać, że dostępne dla bobowatych zaprawy nasienne nie wpływają ujemnie na efekty szczepienia nasion bakteriami brodawkowymi (biopreparatami), o ile zaprawione i zaszczepione nasiona będą wysiewane jak najszybciej po zastosowaniu szczepionki bakteryjnej. Pozostawienie już na dobę zaszczepionych nasion znacznie zmniejsza działanie zastosowanych biopreparatów.