Zaprawa fungicydowa będzie chronić rośliny w początkowej fazie ich wzrostu i rozwoju przed chorobami odglebowymi i przenoszonymi przez materiał siewny. Ma to szczególne znaczenie gdy okres od siewu do wschodów się wydłuża (np. na skutek chłodów). Zaprawami, które można zastosować w przypadku nasion grochu i łubinu są: Vitavax 200 FS (karboksyna, tiuram), Zaprawa Nasienna T 75 DS/WS (tiuram) oraz Maxim 025 FS (fludioksonil) w grochu dodatkowo dostępna jest:, Sarox T 500 FS (karboksyna, tiuram). Po wycofaniu i zużyciu tiuramu pojawi się nie mały problem z możliwościami zaprawiania tych gatunków.

Należy również pamiętać o zastosowaniu szczepionek bakteryjnych, dzięki którym powstanie symbioza roślin z bakteriami brodawkowymi. Rozwój bakterii brodawkowych na korzeniach bobowatych jest bardzo ważny, gdyż warunkuje samozaopatrzenie rośliny w azot. Należy po nie sięgać przede wszystkim wtedy, kiedy na danym stanowisku od lat nie rosły gatunki z rodziny bobowatych (więcej jak 5 lat). 

Kupując szczepionkę należy pamiętać, że groch współżyje z bakteriami Rhizobium leguminosarum bv. viceae, a łubin z bakteriami Bradyrhizobium sp. i szczepionka nie będzie skuteczna jeśli nie zaprawimy nasion odpowiednim gatunkiem.

Do szczepienia nasion można przykładowo wykorzystać: Nitraginę, Nitroflorę, HiStick Lupin (tylko łubiny).

Możliwe jest zaprawianie fungicydem i preparatem biologicznym. Wówczas najpierw nasiona pokrywany fungicydem, a następnie szczepionką. Wysiew nasion powinien być wykonany tego samego dnia.