W siedzibie Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin pastewnych. Jakie odmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez naukowców?

Bobik:
- Amigo (d. STH 2313) – odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR,
- Fernando (d. STH 2513) – odmiana niesamokończąca, niskotaninowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce - Grupa IHAR.

Groch siewny:
- Starski (d. WTD 6413) – odmiana ogólnoużytkowa, wąsolistna; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin.

Łubin wąskolistny:
- Bolero (d. WTD 2513) - odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin,
- Jowisz (d. PRH 224/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Koral (d. PRH 578/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR,
- Tytan (d. PRH 146/13) – odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice - Grupa IHAR.

Soja:
- Abelina (d. SJ1022_1197) - odmiana średnio wczesna; zgłaszający: Saatbau Polska.

Wyka siewna:
- Greta (d. DS111W) - odmiana samokończąca; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin.

Kostrzewa łąkowa:

- Kaskada (d. MHR-PT-0813) – odmiana pastewna, diploidalna, średnio wczesna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin.

Tymotka łąkowa:
- Tamiza (d. MHR-PT-0613) – odmiana pastewna, heksaploidalna, średnio wczesna; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin.

Życica wielokwiatowa:
- Bakus (d. BAH 112) – odmiana pastewna, tetraploidalna, średnio wczesna; zgłaszający: Hodowla Roślin Bartążek - Grupa IHAR.