Komisja ds. rejestracji odmian roślin uprawnych przy Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do rejestru następujących odmian:

Festulolium
- Hostyn - odmiana pastewna, średniowczesna, tetraploidalna, do użytkowania kośnego na łąki; zgłaszający: Seeds A/S
- Mahulena - odmiana pastewna, bardzo wczesna, heksaploidalna, do użytkowania kośnego na łąki; zgłaszający:DLF Seeds A/S

Kostrzewa łąkowa
- Hyperbola - odmiana pastewna, diploidalna, średniowczesna, do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: DLF Seeds A/S
- Tyfonka - odmiana pastewna, diploidalna, wczesna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Tymotka łąkowa
- Etola - odmiana pastewna, heksaploidalna, średniowczesna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin Spółka z o.o.

Życica trwała / rajgras angielski
- Garbor - odmiana pastewna, tetraploidalna, średniopóźna, do użytkowania wielokośnego; zgłaszający: DLF Seeds A/S

Życica wielokwiatowa / rajgras włoski
- Urania - odmiana pastewna, tetraploidalna, późna, do użytkowania kośnego polowego; zgłaszający:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.