Ogółem zbiory wiśni w Europie mogą wynieść około 550 tys. ton. W roku ubiegłym wyniosły 500 tys. ton, a w 2014 roku 600 tys. ton.

Z tego na Polskę przypada 200 tys. ton, Turcję 185 tys. ton, Serbię 100 tys. ton, Węgry 40 tys. ton, a pozostałe kraje europejskie 25 tys. ton.

Jak prognozują eksperci, w porównaniu z rokiem ubiegłym istotnie wyższe zbiory mogą być w Turcji i w Serbii.

Niższe natomiast na Węgrzech.