Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska.

Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu. Zgłoszenia należy dokonać nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo w przypadku roślin wieloletnich, przed rozpoczęciem okresu ich wegetacji.

Wykaz podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin (wg. kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

1. „PNG” Sp. z o.o., Cisów 77 A, 26-021 Daleszyce, 
2. QA Solutions Sp. z o.o, ul. Borkowska 9/6, 30-438 Kraków, 
3. COBICO Sp. z o.o., Przebieczany 529, 32-020 Wieliczka, 
4. Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,ul. Modlińska 6 lok. 207, 03-216 Warszawa, 
5. SGS Polska Sp. z o.o., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, 
6. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, 
7. BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o., ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków, 
8. EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o., ul. Modzelewskiego 27, 02-679 Warszawa, 
9. Bureau Veritas Polska Sp. z o. o., ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa,