Integrowana produkcja roślin (IP) to nowoczesny system uprawy, który uwzględnia oczekiwania konsumenta w stosunku do bezpiecznych i wysokiej jakości owoców, warzyw i innych płodów rolnych oraz gwarantuje prowadzenie upraw w sposób bezpieczny dla środowiska.

Producenci rolni, którzy chcą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin, lub kontynuować realizację uprawy w tym Systemie powinni zamiar stosowania IP zgłosić podmiotowi certyfikującemu upoważnionemu w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. To już drugi sezon jak obowiązki rejestrowania producentów będących w systemie IP, nie należą do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORIN), a do jednostek certyfikujących.

W tym sezonie mamy do wyboru 8 podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin. Są to:

• „PNG” Sp. z o.o.,
• QA Solutions Sp. z o.o.,
• COBICO Sp. z o.o.,
• Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o.,
• SGS Polska Sp. z o.o.,
• TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
• BIOCERT MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.,
• EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o. o.,

Źródło: PIORiN