Warunki do likwidacji międzyplonów są dobre, w związku z tym, nie warto zwlekać ze wznowieniem zabiegów agrotechnicznych. Im szybciej przygotujemy pole do siewu rośliny jarej tym lepiej dla niej. Póki nie ma spiętrzenia prac, warto ten czas wykorzystać.

Na polach nie jest zbyt mokro by wjechać sprzętem, gleba nie powinna się mazać, a rośliny zwłaszcza z międzyplonów jarych są na tyle zniszczone, że ich likwidacja nie powinna sprawiać większych trudności.

Późniejsze likwidowanie poplonów wiąże się z gorszym przygotowaniem roli, trudnościami z prawidłowym siewem i w efekcie słabszymi i nierównomiernymi wschodami rośliny następczej. Sama orka wiosenna mocno przesusza glebę. Warto więc wykonać ją właśnie teraz kiedy jest jeszcze trochę wilgoci.

Niszczenie międzyplonów polega głównie na dokładnym ich rozdrobnieniu i zniszczeniu za pomocą chociażby talerzówki, a następnie ich przyoraniu. Takie postępowanie daje możliwość w miarę dobrego przygotowania gleby do siewu rośliny jarej.

Szczególnie staranie należy pole przygotować w przypadku gdy międzyplony ścierniskowe będą stanowić mulcz dla rośliny następczej. Od jakości wykonania tych zabiegów zależy w dużej mierze uzyskanie prawidłowej obsady roślin. W tym przypadku, najlepiej przy słonecznej pogodzie, należy wykonać uprawę pola agregatem wyrównując je oraz niszcząc pozostałości międzyplonu.  Siewu rośliny jarej dokonuje się specjalnym siewnikiem. 

Międzyplony ozime najczęściej są likwidowane później, gdyż wykorzystywane są często do produkcji pasz zielonkowych lub kiszonkowych (np. żyto ozime). Po ich skoszeniu zazwyczaj rolnicy sieją kukurydzę.

Obowiązujące w nowym PROW 2014-2020  wymogi Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i tym razem pakietu 2. Ochrona gleb i wód dość znacznie się zmieniły. Zachęcamy się do zapoznania z nowymi przepisami i możliwościami dostosowania się do nowych ram prawnych.