Polski Związek Producentów Kukurydzy poinformował, że z dniem 1 lipca 2022 r. stanowisko dyrektora Biura PZPK objął dr inż. Paweł Olejarski.

- Nowy Dyrektor był długoletnim pracownikiem Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, pełnił też funkcję menedżera w Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji – podał PZPK.

Wcześniej funkcje tę piastował Eugeniusz Piątek, który biurem Związku kierował blisko 40 lat.

- Po 39 latach kierowania pracami biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy (od chwili jego powołania) przyszła pora na zmianę warty. Z dniem 1 lipca 2022 r. w związku z przejściem na emeryturę, pragnę tą drogą jak najserdeczniej podziękować wszystkim osobom z którymi na przestrzeni lat mojej działalności w Związku, miałem kontakt służbowy i prywatny za lata współpracy i podejmowanych działań w rozwój i promocje kukurydzy wśród polskich rolników. Na dzień dzisiejszy Związek cieszy się dużym uznaniem wśród rolników, jak innych organizacji branżowych. Życzę powodzenia i dalszego rozwoju – napisał w liście do redakcji.

Farmer wielokrotnie współpracował z Eugeniuszem Piątkiem, dlatego również chcielibyśmy, podziękować za te lata merytorycznych spotkań i dyskusji. Życzymy powodzenia Panu Eugeniuszowi i zasłużonego odpoczynku.

I jednocześnie gratulujemy i liczymy na współpracę z nowym dyrektorem.