Celem konferencji jest rozpowszechnienie informacji o stosowaniu pasów kwietnych wśród pól uprawnych i wprowadzenia ich do praktyki rolniczej w Polsce.  Jest to rozwiązane stosowane w wielu krajach europejskich, dzięki któremu podnoszony jest poziom różnorodności biologicznej, a tym samym wzmacniane są mechanizmy kontroli biologicznej szkodników upraw.

Konferencja organizowana jest przez Stowarzyszenie Demeter-Polska oraz Polską Akademię Nauk Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego w Poznaniu (IŚRiL PAN). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Udział przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w konferencji daje nadzieję, że pasy kwietne będą wzięte pod uwagę przy projektowaniu nowej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W tym roku w programie konferencji znajdzie się wystąpienie dr Jeroena Schepera z Wageningen University & Research centre w Holandii, który posiada wieloletnie doświadczenia w stosowaniu pasów kwietnych. Przedstawione zostaną także wyniki krajowych badań nad eksperymentalnymi pasami kwietnymi, prowadzonych przez IŚRiL PAN we współpracy z gospodarstwem ekologicznym  w Juchowie. Problematyka pasów kwietnych zostanie omówiona na tle zagadnienia tzw. zielonej
infrastruktury.

Program tegorocznej edycji konferencji wygląda następująco:

09.30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
Dr hab. Krzysztof Kujawa (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk - IŚRiL PAN)
Mgr inż. Paweł Bietkowski (gospodarz pałacu w Szelejewie Drugim, prezes Stowarzyszenia Demeter-Polska)
09.40 Wystąpienia zaproszonych gości
10.00 Zielona infrastruktura w krajobrazie rolniczym
 Dr Anna Kujawa, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
10.30 Efektywność pasów kwietnych w Holandii - teoria i praktyka
 Dr. Jeroen Scheper (Wageningen University)
12.00 PRZERWA KAWOWA (wizyta przy pasie kwietnym w Szelejewie Drugim)

SESJA „WYNIKI BADAŃ NAD EKSPERYMENTALNYMI PASAMI KWIETNYMI W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W JUCHOWIE”
13.00 Eksperyment w Juchowie - Dr hab. Krzysztof Kujawa, IŚRiL PAN
13.10 Znaczenie pasów kwietnych dla biegaczowatych - Dr Paweł Sienkiewicz, UP  w Poznaniu
13.30 Wpływ pasów kwietnych na pająki - Dr Maria Oleszczuk, IŚRiL PAN
13.50 Wpływ pasów kwietnych na motyle - Dr Dariusz Sobczyk, IŚRiL PAN
14.10 Wpływ pasów kwietnych na rozmieszczenie owadów szkodliwych i na uszkodzenia plonów – Dr hab. Jolanta Kowalska, Instytut Ochrony Roślin - PIB
14.30 PRZERWA OBIADOWA
15.30 Przyszłość pasów kwietnych w Polsce:
- krajobraz rolniczy: wystąpienia przedstawicieli ministerstw, Fundacji „Kwietna”, i innych
- krajobraz miejski – rozwój idei łąk kwietnych i problemy praktyczne (firma „Łąki kwietne”)
16.30 Dyskusja ogólna i zakończenie konferencji