Zraszanie nadkoronowe może być efektywnym sposobem zabezpieczenia plantacji przez stratami powodowanymi przez majowe przygruntowe przymrozki. Właściwe zaprojektowanie takiej instalacji najlepiej zlecić profesjonalnej firmie, ponieważ dopasowane wszystkich elementów dla efektywnego działania instalacji wymaga specjalistycznej wiedzy.

Taka instalacja składa się ze zraszaczy, rur doprowadzających wodę, źródła wody oraz pomy, złączek, filtrów. Najistotniejsze w takiej instalacji jest źródło wody o odpowiedniej wydajności oraz pompa wody.

Trzeba pamiętać iż właściwe zabezpieczenie plantacji wymaga zużycia ok. 30m3 wody/ ha. Kolejnym istotnym elementem takiej instalacji jest pompa wody o odpowiedniej wydajności oraz źródło mocy. Pompa elektryczna o takiej wydajności potrzebuje 8-10 kW mocy. Jeśli kwatera jest wielokrotnością hektara to może to stanowić istotny problem. Rozwiązaniem w takiej sytuacji często jest podłączenie ciągnika rolniczego do pompy za pomocą specjalnych przystawek.

Efektywne zraszane wymaga rozmieszczenia zraszaczy zależy w dużej mierze od wymiarów działki. Istotne jest aby rozstaw zraszaczy był tak dopasowany aby zabezpieczyć całą kwaterę.

Koszt montażu takiej instalacji może wynosić od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy zł. Jest to uzależnione od kilku czynników mi.in od źródła wody, rodzaju zraszaczy, pompy wody.

Instalacja zraszania nadkoronowego jest w stanie zabezpieczyć plantację przez spadkiem temperatury do ok. -7oC Taką instalację można również w sezonie wykorzystać do nawadniania plantacji. Tego typu instalacje są znane i rozpowszechnione w Europie zachodniej, w rejonach w których przygruntowe przymrozki powodują znaczne straty.

Koszt montażu takiej instalacji może być przeszkodą która przekracza możliwości finansowe sadownika. Pewną nadzieję daje nowy PROW 2014-2020, szczególnie działanie „dotyczące przywracania potencjału produkcji rolnej oraz wprowadzania działań zapobiegawczych" z którego można finansować do 80 proc. kosztów kwalifikowanych . Do takich z całą pewnością można zaliczyć takie instalacje.