Jak wynika z danych BGŻ wolumen eksportu w tym okresie był zbliżony do łącznej wielkości eksportu jabłek do Rosji w całym 2011 roku. Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia zbiorów krajowych jabłek.

Nie bez znaczenia w rozwoju eksportu do tego kraju w ostatnich latach jest również rosnący popyt na jabłka w Rosji, ale także możliwości oferowania większych partii owoców w okresie zimowym i wiosennym przez krajowych producentów.

Okres od stycznia do kwietnia jest okresem dość intensywnego handlu jabłkami z Rosją. W pierwszych czterech miesiącach 2011 roku, wolumen eksportu jabłek z Polski do tego kraju stanowił blisko 60 proc. wielkości łącznego, rocznego eksportu jabłek do Rosji - informuje BGŻ.