O konieczności zaprawiania materiału siewnego chyba nikogo nie trzeba dziś przekonywać. Niemal oczywistością są zaprawy fungicydowe, a coraz częściej stosuje się w tej formie również insektycydy czy nawozy, wspomagające roślinę na starcie. Jednocześnie na znaczeniu zyskują wszelkiego rodzaju biostymulatory czy bionawozy, a innowacyjne zaprawy pozwalają w pewnym zakresie łączyć powyższe funkcje.

Produkty pochodzenia naturalnego

Produkty pochodzenia naturalnego, czy też biologiczne, mają pewne wspólne cechy, wyróżniające je na plus, względem powszechnie stosowanych rozwiązań chemicznych. Niewątpliwie ważną kwestią jest niewielkie ryzyko ich stosowania. W przypadku produktów pochodzenia naturalnego trudno o przedawkowanie czy uszkodzenie roślin. Należy wręcz podkreślić, że wchodzące w ich skład mikroorganizmy mają działanie prozdrowotne.

Z pewnością warte podkreślenia jest też wpisywanie się w przyszłościowe założenia biologizacji rolnictwa. Licząc się z tym, że takie rozwiązania będą miały coraz większe znaczenie, warto już teraz rozglądać się w poszukiwaniu najlepszych z nich i testować je na własnych polach. Produkty pochodzenia naturalnego to jednak nie tylko regulacje prawne, a oczekiwania rynku i samych rolników, szukających rozwiązań bezpiecznych dla gleby i pozwalających na produkcję zdrowej żywności. Oczywiście z punktu widzenia rolnika kluczowe jest, aby oprócz skuteczności działania nowe rozwiązania przynosiły wymierne efekty ekonomiczne.

Zaprawy biologiczne

Zaprawy biologiczne, podobnie jak inne rodzaje produktów „bio”, zawierają wyselekcjonowane szczepy mikroorganizmów, zazwyczaj bakterii lub grzybów. Nanoszone są na nasiona dokładnie tak samo, jak znane wszystkim tradycyjne zaprawy, jednak substancją czynną nie jest związek chemiczny, a żywy organizm.

Wprowadzone w formie zaprawy bakterie i grzyby kolonizują korzenie roślin i glebę wokół nich. Jeśli chodzi o działanie, koncentruje się ono wokół poprawy dostępności składników pokarmowych, zmniejszenia objawów stresu wywołanego niedoborem wody czy wysoką temperaturą, a także stymulowaniu rozwoju korzeni włośnikowych. Kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania takiej zaprawy ma duża żywotność zastosowanych szczepów mikroorganizmów, gdyż stymulująco na rośliny działają przede wszystkim ich metabolity.

Zaletą stosowania zapraw biologicznych jest również bazujące na naturalnych mechanizmach zwiększenie dostępności dla roślin fosforu czy żelaza. O ile żelazo, jako mikroelement, często nie jest jeszcze docenionym składnikiem pokarmowym, o tyle niedobory fosforu, mimo prawidłowych dawek nawożenia i dobrej zasobności, widział na swoich polach niemal każdy. Czynników wpływających na możliwość znalezienia się tego pierwiastka w formie nie dostępnej dla roślin jest co najmniej kilka, a rozwiązanie problemu choćby jednego z nich może być na wagę złota.