Szukamy Innowacyjnych Farmerów, czyli rolników, którzy nie boją się wdrażać nowości i udogodnień a następnie czerpią z tego wymierne korzyści.

Pierwszy etap konkursu, już za nami do 23 czerwca, można było nadsyłać zgłoszenie gospodarstwa. Teraz ruszyliśmy w teren i odwiedzamy rolników, którzy biorą udział w konkursie. Do października postaramy się przedstawić gospodarstwa, które przeszły do drugiego etapu konkursu, ich profile działalności oraz zastosowane nowości i innowacje. Finał odbędzie się podczas jesiennej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

W połowie lipca odwiedziliśmy jedno z gospodarstw zgłoszonych do konkursu Innowacyjny Farmer 2022 r., w kategorii produkcja roślinna. Prowadzi je Miłosz Dobrowolski, młody rolnik z woj. łódzkiego. Siedziba gospodarstwa mieści się w powiecie zgierskim, w gminie Ozorków.

Na 200 ha rolnik prowadzi produkcję roślinną. Uprawia rzepak ozimy, pszenicę ozimą, kukurydzę, burak cukrowy oraz wiele gatunków roślin do produkcji nasion z przeznaczeniem głównie na międzyplony (facelia, rzodkiew oleista, peluszka, łubin, soja, słonecznik, koniczyna itp). Obok produkcji roślinnej funkcjonuje także produkcja bydła mięsnego rasy limousine.

Podstawa to innowacyjny park maszynowy

Rolnik dużą wagę przywiązuje do modernizacji parku maszynowego oraz korzystania z narzędzi rolnictwa precyzyjnego. Do pracy w polu wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt. Na uwagę zasługują agregaty i siewniki do uproszczonej uprawy. Większość pól uprawianych jest w technologii strip till oraz w siewie bezpośrednmi. Wykorzystywane są: Horsch Focus 4 TD i Horsch Pronto. W gospodarstwie pracują ciągniki i mierzące plon kombajny marki John Deere. Pracę tego sprzętu rolniczego wspiera nawigacja John Deere GreenStar, która pozwala na dużą dokładność wykonywanych zabiegów i sterowanie dawkowaniem. W gospodarstwie praktykowane są stałe ścieżki technologiczne. Ochrona wykonywana jest opryskiwaczem marki Hardi o pojemności 6000l. W nawożeniu jest używany rozsiewacz Bogballe M6W Plus ze zbiornikiem o pojemności 5500 l i o ładowności 6000 kg. Rozsiewacz ten, to w tym momencie największy seryjnie produkowany zawieszany rozsiewacz nawozów.

W gospodarstwie dużą wagę przywiązuje sie do modernizacji parku maszynowego oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, w tym z zakresu rolnictwa precyzyjnego Fot. A. Kobus
W gospodarstwie dużą wagę przywiązuje sie do modernizacji parku maszynowego oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, w tym z zakresu rolnictwa precyzyjnego Fot. A. Kobus

Zrównoważone podejście do rolnictwa

Gleba w gospodarstwie jest sukcesywnie badana. Wykonywane są nie tylko podstawowe analizy. Bada się także glebę pod kątem azotu mineralnego i mikroelementów. Interwencyjnie sprawdza się zawartość chlorków i poziom zasolenia. Na podstawie zasobności gleby wykonywane jest mapowanie pól. W trakcie wegetacji ustalenie kolejnych dawek nawozu wspomagane jest za pomocą N-sensorów. W nawożeniu i ochronie rolnik korzysta także z dostępnych narzędzi cyfrowych. W pracy wykorzystuje między innymi aplikacje SatAgro pozwalającą na satelitarny monitoring pól uprawnych.

W gospodarstwie chętnie sięga się po rozwiązania cyfrowe Fot. A. Kobus
W gospodarstwie chętnie sięga się po rozwiązania cyfrowe Fot. A. Kobus

Innowacje muszą iść w parze z rolnictwem zrównoważonym

Rolnik jest także propagatorem rolnictwa zrównoważonego. Skupia się na ochronie gleby. Jego pola w 100% na zimę są pod okrywą zieloną lub pozostawionym do wiosny międzyplonem. Nasiona wykorzystywane do mieszanek międzyplonowych sam uprawia na własnych polach. Międzyplony są także wykorzystywane do realizacji zobowiązań rolnośrodowiskowych oraz płatności za zazielenienie. Korzysta także z wyprodukowanych w gospodarstwie nawozów naturalnych. Stosuje bogaty płodozmian, bez monokultur. Dba o zadrzewienia śródpolne, pasy drzew.

W duchu wkrótce obowiązującego Zielonego Ładu

Dzięki temu, że praktykuje zmienny wysiew nawozów oraz dawkowanie śor – zmniejsza się znacząco w gospodarstwie poziom chemizacji. Co roku testuje na polach innowacyjne produkty. Często sięga po ŚOR nowych generacji. Zabiegi często łączy, by zmniejszyć ilość przejazdów. Programy ochrony ustala i wykonuje w oparciu o sukcesywne prowadzone lustracje. W lustracjach, szczególnie dużych pól pomaga dron.

Rolnik przygotowuję się aktywnie do realizacji Zielonego Ładu. Chętnie już sięga po produkty biologiczne, mikrobiologiczne także te z gamy biostymulatorów. W niedalekiej przyszłości chce uprawiać także pasy kwietne oraz rośliny miododajne w ramach nowych ekoschematów. Dla rolnika ważne są także takie pojęcia jak bioróżnorodność oraz ochrona entomofauny pożytecznej. Polowe działania ukierunkowane są na zapobieganie skutkom suszy, deszczy nawalnych czy erozji wietrznej.

Miłosz Dobrowolski, rolnik z woj. łódzkiego Fot. A. Kobus
Miłosz Dobrowolski, rolnik z woj. łódzkiego Fot. A. Kobus

Założona kilka lat temu fotowoltaika na dachu wykorzystywana jest na potrzeby całego gospodarstwa (np. dosuszanie ziarna, wietrzenie ziarna, praca silosów, maszyn, napraw w warsztacie, urządzeń biurowych).

Zdobywa wiedzę i chętnie się nią dzieli

Gospodarstwo współpracuje z wieloma firmami zainteresowanymi testowaniem wprowadzanych na rynek rozwiązań a także jednostkami naukowymi np. IUNG, WEUW (wydział nauk ekonomicznych UW), a także KGS czy łódzkim ODR Bratoszewice. Rolnik prowadzi własną stronę internetową, chętnie bierze udział w konferencjach, targach, imprezach polowych i innych branżowych eventach.

Zdaniem rolnika dzięki wdrożonym innowacjom panuje on nad kosztami, ma transparentność w zebranych danych, a z drugiej strony w mniejszym stopniu oddziałuje na środowisko. Jego decyzje podparte są nie tylko empiryczną ich analizą, ale także zrównoważonym podejściem do rolnictwa. Wie, że to zaprocentuje w przyszłości. Dzięki temu pomimo gleb średniej jakości od III do IV klasy udaje się uzyskać wysokie wyniki produkcyjne w gospodarstwie.