Na wielu plantacjach problem jest na tyle poważny, że nie obejdzie się bez interwencji insektycydowej. Mszyc jest dużo, a co więcej bardzo często zasiedlają młode, wrażliwe liście sercowe. Co więcej bardzo często burak rośnie w znacznym deficycie wody, co dodatkowo bardzo mocno go osłabia. Rośliny podczas słonecznych dni tracą turgor (zasypiają), w ten sposób bronią się przed dalszą utratą wilgoci.

Obecnie panują bardzo dogodne warunki do rozwoju tych szkodników, które bardzo szybka się namnażają. Na skutek ich bytowania liście kurczą się oraz kędzierzawią. Następuje zahamowania wzrostu rośliny. Mszyce te także przenoszą żółtaczką wirusową. Warto pamiętać, że niewielką populację tego szkodnika ograniczają jej wrogowie naturalni np. biedronki.

Przy małej presji mszyc przy licznie stwierdzanych biedronkach, można się wstrzymać od zabiegu insektycydowego.

W burakach cukrowych można zauważyć także dość liczne uszkodzenia liści spowodowane żerowaniem larw śmietki ćwiklanki. Pojawiły się także lokalnie przędziorki i wciornastki.

Do ochrony buraków przed szkodnikami (ukierunkowana ochrona przeciwko mszycom) można zastosować jeden z preparatów:

Decis Mega 50 EW (deltametryna) (dawka 0,2l/ha),
Delta 50 EW (delatametryna) (0,2 l/ha),
Sherpa 100 EC (cypermetryna) (0,2 l/ha),
Pyrinex Supreme 262 ZW (chloropiryfos, beta-cyflutryna) (1l/ha),
Danadim 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Diego 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Huneter S 40 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Insektor 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Markiz 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Rodan S 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Rogor 400 EC (dimetoat) (0,6l/ha),
Proteus 110 OD (tiachlopryd, deltametryna) (0,75l/ha).